Hmotový spektrometr

Popis

přístroj pro rychlou kvalitativní a kvalitativní analýzu uhlovodíkových sloučenin v ropném vzorku. Je založen na principu akcelerace molekul v kruhové dráze elektrického pole. Sloučeniny jsou oddělovány odstředivou silou a molekuly o větší molekulové hmotnosti jsou vrženy na vnější periferní dráhu. Kvantitativní měření jsou uskutečňována buď pomocí fotografické desky nebo elektronickým stanovením relativního poměru všech typů částic dané hmotnosti.