Homogenizace

Popis

důkladné mísení plastického maziva nebo emulze intenzivním pohybem míchadla pro získání jednotné disperze příslušných komponent.