HTHS (HTHSV = High Temperature High Share Viscosity)

Popis

viskozita měřená ve speciálním Ravensfieldově viskozimetru při teplotě 150 °C a vysokém smykovém spádu. Charakterizuje sílu mazacího filmu při vysokém tepelném zatížení a střihu.