Hustota

Popis

hustota je fyzikální veličina vyjadřující poměr masy k jejímu objemu a udává se g/ml nebo kg/m3 a je vztažena k teplotě 15°C (hustota je závislá na teplotě)