Karbonizační zbytek (CCT = Conradson Carbon residue Test)

Popis

vyjadřuje množství karbonu, které vznikne při odpaření odpařitelných podílů oleje po následné karbonizaci bez přístupu vzduchu. Charakterizuje náchylnost k tvorbě koksovitých látek. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech.