Mezné mazání (mezní mazání)

Popis

režim mazání kdy se povrchy nacházejí v bezprostřední blízkosti, takže dochází k vzájemné interakci mezi jejich povrchovými nerovnostmi. Zatížení není přenášeno hydrodynamickým působením mazacího filmu, ale prostřednictvím velmi tenkého mezného filmu jehož struktura a vlastnosti jsou odlišné od struktury a vlastností maziva a povrchů.