Nitrace

Popis

Nitrace je chemická reakce, při které dochází k navázání nitroskupiny na organický zbytek. Nitrace probíhá v provozně náročných podmínkách (toxicita látek, riziko explozí, korozní problémy)

Nitrace je především sledována u olejů pro plynové motory kde je jedním z důležitých ukazatelů pro posouzení výměnné lhůty oleje

Jednotka: A/cm
Nitrace vzniká reakcí molekul základového oleje a molekul účinné látky s kysličníkem dusnatým. Vliv je srovnatelný s vlivem stárnutí/oxidace. Proces vede ke změnám charakteristiky mazacího oleje. Při srovnání je však riziko vzniku korozivních produktů reakce vyšší. Při silné nitraci dochází zpravidla také k výraznému odbourávání bazické rezervy (TBN). Měřená je hodnota zániku (Extinktion) při vlnočtu 1 630 cm-1 v infračerveném světelném spektru.