O.K. zatížení

Popis

vyjadřuje odolnost maziva vůči tlaku. Označuje nejvyšší možné zatížení při němž právě ještě nedochází k narušení mazací vrstvy, a tak nedochází ke sváření testovaných vzorků. Jednotkou je Newton (N).