Odlučování (separace) oleje

Popis

pojem který udává množství oleje odlučovaného z plastického maziva jak během skladování tak během provozního zatížení jako výsledek mechanicko/dynamického či teplotního namáhání.