Otěr

Popis

Mechanické opotřebení jako důsledek klouzání dvou povrchů po sobě. Snižuje se použitím AW aditiv