Popel

Popis

v čistých základových olejích se nenacházejí popelotvorné látky. U aditivovaných olejů vyjadřuje obsah popela množství organokovových sloučenin jako aktivních složek aditiva. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech. Obsah popela u motorových olejů je důležitý z hlediska životnosti zařízení pro úpravu výfukových plynů (DPF, katalyzátorů) které se při vysokém obsahu zanášejí.