Přilnavostní přísady

Popis

zvětšují přilnavost maziva k mazanému povrchu, zabraňují odstřiku maziva, případně zmenšují odlučivost oleje z plastického maziva. Používají se zejména vysokomolekulární polyalkeny a polybuteny. U plastických maziv závisí přilnavost zejména na typu použitého mýdla.