Protiotěrová aditiva (antiwear additives)

Popis

aditiva používaná ke snížení otěru kovových povrchů. Narozdíl od EP přísad vázaných chemicky se AW aditiva váží na povrch fyzikálně . Nejběžněji používaným AW aditivem je alkyl dithiofosfát zinku (ZnDTP nebo ZDDP).