Střihová stabilita

Popis

odolnost finálního produktu proti mechanickému poškození viskozitních přísad, které jsou převážně tvořeny vysokomolekulárními látkami s dlouhými řetězci. Tyto řetězce molekul se intenzivním mechanickým namáháním oleje stříhají a tím ztrácejí schopnost udržet stanovenou viskozitní třídu oleje po dlouhou dobu. Střihová stabilita je definována indexem (SSI=Shear Stability Index). Čím nižší je číslo indexu, tím má olej větší střihovou stabilitu.