Sulfátový popel (SAPS)

Popis

popel obsažený v oleji, získaný spálením organických podílů oleje a převedený působením kyseliny sírové na sulfátovou formu. Vyjadřuje se v hmotnostních procentech.