Test FZG

Popis

FZG Test hodnotí mazací schopnosti maziva a ochranu zatíženého ozubení.

Během FZG testu* jsou převody zatíženy známým zatížením. Převody jsou poháněny elktromotorem s proměnnými otáčkami. Teplota maziva je kontrolována a udržována chlazením nebo zahříváním na kontrolované teplotě.

FZG Gear Wear (ASTM D5182) 
hodnotí ochranu čelního ozubení proti otěru. Testovací převodovka je operována při 1450 ot/min a zatěžovány až 12 stupni progresivního zatížení při 15 minutových intervalech. Standardně je test prováděn při teplotě 90°C, nicméně při testu   MERCON®-V/SP je test prováděn při 150°C. Ozubení je zkoumáno po každém stupni zatížení a kromě vizuální kontroly je měřeno jeho opotřebení ztrátou hmotnosti.

FZG Gear Wear (ASTM D4998) 
Hodnotí ochranu proti opotřebení čelního ozubení. Zkouška je prováděna při konstantním zatížení a 100 ot/min po dobu 20 hodin. Vizuální kontrola a opotřebení je měřeno ztrátou hmotnosti.

FZG Pitting – Type C Gears 

hodnotí ochranu proti pittingu u ozubení typu C. Test běží až 300 hodin za konstatního zatížení, teploty a otáček. Inspekce je prováděna dle předem stanovených intervalů a kontroluje se pitting na ozubení.

FZG A10/16.6R/120 
náročnější verze ASTM D5182 Load Stage Wear test. Tento test vyžaduje A10 typ ozubení (poloviční šířka zubu oproti typu A), a je prováděn při 2880 otáčkách ve zpětném chodu.

*FZG je zkratka pro „Forschungsstelle fur Zahnrader und Getriebebau“, – technický institut pro studium převodových a hnacích mechnismů.