TIMKEN OK Load test zatížení

Popis

Hodnotí výkonost vysokotlakých (EP) přísad v mazivu. Test je předepsán normou ASTM D 2782 a je prováděn na přístroji, kde je ocelový kvádr přitlačován k rychle rotujícímu kroužku. Třecí plochy jsou zaplavovány hodnoceným mazivem. Hodnotí se tlak při kterém ještě nedojde k pozorovatelnému poškození třecích ploch „OK load“.