Tribotechnika

Popis

Zabývá se aplikací tribologických poznatků v praxi s důrazem na aplikaci maziv