Třídy čistoty oleje (kód čistoty)

Popis

Pro hodnocení čistoty provozních kapalin existuje více klasifikačních systémů, nejrozšířenější jsou normy ISO 4406 (odpovídá ČSN 65 6206) nebo NAS 1638. Norma ISO 4406 vyjadřuje znečištění kapaliny dvěma čísly oddělenými lomítkem, kde první číslo vyjadřuje počet částic větších než 5 µm, druhé počet částic větších než 15 µm (např. 17/14). Norma NAS 1638 vyjadřuje znečištění kapaliny pomocí zařazení do jedné ze 14 tříd vždy v daném rozmezí velikosti částic znečištění, např. 5 až 15 µm, 15 až 25 µm atd.

Poznámka:
Ve třídě ISO 4406 se počet částic uvádí v 1 ml kapaliny. Počet částic v uvedené tabulce je tedy nutné dělit 100.

Tabulka ke stažení Kódy čistoty oleje ISO NAS