Viskozitní index

Popis

vyjadřuje závislost viskozity oleje na teplotě. Oleje s vyšším viskozitním indexem mají příznivější průběh viskozitně – teplotní závislosti než oleje s nižším viskozitním indexem.