Viskozitní přísady (modifikátory viskozity)

Popis

Nazývají se také zlepšovače viskozitního indexu. Zlepšují viskozitně teplotní charakteristiky oleje, tj. omezují tendenci oleje měnit viskozitu se změnou teploty. Umožňují použití méně viskozních základových olejů, které mají lepší charakteristiku za nízkých teplot. Zajišťují dostatečnou viskozitu oleje při vyšší teplotě. Hlavní druhy viskozitních přísad jsou polymetakryláty, olefinické kopolymery a styrendienové kopolymery.