Vysokotlaké přísady (EP – Extreme Pressure)

Popis

poskytují účinnou ochranu mazaných částí stroje pracujících v oblasti mezního tření jako jsou např. komponenty ventilového rozvodu, rázově zatížené převodovky a jiné součásti ap. Chemicky reagují s kovovým povrchem, a tím vytvářejí pevný film zabraňujícímu kontaktu kovu na kov i v případě, že dojde k porušení olejového filmu. Nejrozšířenější jsou přísady na bázi síry.