Základový olej

Popis

Produkt s požadovanou viskozitou, získaný destilací ropy nebo syntézou, rafinací, odparafinováním a hydrogenačním dočištěním. Polotovar, do kterého se přidávají aditiva za účelem přípravy konečné verze mazacího oleje. Existuje 5 typů základového oleje lišící se mírou zpracování, požadovanými vlastnostmi a složením.

Group I
Group II
Group III
Group IV
Group V
Group I-III jsou ropné oleje s různým stupněm zušlechtění a vlastnostmi (XOM základové oleje ropné)

Group IV jsou syntetické PolyAlfaOlefiny takzvané PAO – hlavní součást syntetických produktů

Group V jsou ostatní syntetické základové oleje (Estery ap.)