Znečištění oleje

Popis

Znečištění oleje můžou způsobit vnitřní i vnější faktory. K vnitřním řadíme hlavně opotřebení částí, vniknutí chladiva ap. K vnějším faktorům pak vniknutí vnějších nečistot do mazacího oleje díky špatnému uzavření systému, špatným filtrům vzduchu, špatným těsněním nebo montáží znečištěné součásti a nebo jeho znečištění při plnění nové náplně či jeho výměně.

Podle výzkumů více než ¾* všech problémů a neplánovaných odstávek strojů lze připsat na úkor znečištění oleje a pouze cca 20% jde na úkor součástí stroje. Proto je monitorování čistoty oleje nejdůležitějším preventivním krokem k odstranění neplánovaných odstávek.

Monitorování součástí stroje detekuje pouze cca 20% neplánovaných odstávek strojů.

*zdroj REXROTH – Oil Cleanliness booklet